Hakkımızda

Misyonumuz

Teknik eğitimler ve danışmanlık servisleri aracılığıyla, üçüncü sektörün kamusal ve özel alanlarında yürütülen sosyal gelişim projelerini ve bu alanda verilen hizmetlerin yönetimini geliştirmek.

Vizyonumuz

Kurumsal ve bireysel tüm yapıların sosyal faydayı amaç edindiği, pratik ile yerleşmiş bir çalışma etiği hayal ediyoruz. Bu doğrultuda yürütülen proje ve hizmetleri uygun bir stratejik çerçeve içerisinde; bütünsellik, verimlilik, etki kapasitesi, yararlılık ve profesyonellik kavramlarına öncelik tanıyarak geliştiriyoruz.

İlkelerimiz

  • İnsanlara ve topluma karşı sorumlu olmak
  • Verimlilik
  • Profesyonellik
  • Şeffaflık
  • Mahremiyete saygı
  • Bilgi paylaşımına açıklık