Çalışma Alanları

Sosyal eylemi geliştirici projelerin tasarımından uygulanışına ve tamamlanmasına dek sağladığımız hizmetlerin stratejik hedefi sonuçlar elde etmektir. Sağladığımız servisleri diğer şirketlere ve kooperatiflere, sosyal girişimcilere, derneklere, vakıflara, kamusal ve özel kurumlara ve genel olarak üretim ve satın alma süreçlerine sosyal kriterleri adapte etmek ya da sosyal etki yaratabilecek projeler üretmek isteyen şirketlere sunmaktayız.

Sosyal katılım ve müdahale ve toplumun geliştirilmesi

Mültecilerin, cinsiyetlerin, yaşlıların, çeşitli meslek gruplarının, engellilerin ve özel bireylerin toplumsal entegrasyonunun sağlanması ve sosyal dışlanma konuları ile ilgili olarak eğitimler, etkinlikler, çalıştaylar ve seminerler düzenliyoruz.

Yasalara ve mevzuata uygunluk çerçevesinde kurumsal planlar tasarlamak

Kurumların organizasyonel yapılarını, karar alma yöntemlerini ve yönetim süreçlerini değerlendirip analiz ederek, yasalara uygun ve yönetime dair etik standartların sağlandığı gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Proje döngüsünün yönetimi ve değerlendirilmesi

Uygun ve yeterli proje döngüsü yönetimi ve yerinde değerlendirme yaklaşımıyla projelerin etkinliğini ve verimliliğini güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda verdiğimiz danışmanlık hizmetinin yanı sıra, kurumlara, topluluklara ve bireylere yönelik olarak projeler kapsamında ortaya konan ortak hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli eğitimler düzenliyoruz.

Gelişim stratejileri ve kurumsal güçlenme

Yönetim ve karar alma süreçlerinin doğru değerlendirilmesi ve oluşumun sistemik analiziyle kurumların kapasitesini geliştirmek her zaman mümkündür. Kurumsal sistem ile uyumlu eylem planları verimliliği artırır ve kurumların misyonlarını ve ilkelerini faaliyetleriyle yaşatmalarına olanak tanır.

Kurumsal iletişim tasarımı

Kurumların çalışma alanlarında bulunan tüm aktörlerle ve özellikle stratejileri bağlamında anahtar rolde bulunan aktörlerle kurdukları düzenli iletişim hedeflere ulaşma yolundaki esas sac ayaklarından biridir. Kurumsal iletişim ağında kullanılabilecek çeşitli yöntem ve araçlar ile ilgili olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz; aynı zamanda iletişim süreçlerinde kullanılacak materyallerin hazırlanmasına yardımcı oluyoruz.

Oluşumların gönüllü gücünü geliştirmek ve teşvik etmek

Sosyal oluşumların en değerleri bileşenlerinden biri de barındırdığı gönüllü sermayesidir. En göz önünde bulunan öğe olarak gönüllüler bir kurumun kimliğinde ve bu kimliğin nasıl algılandığında büyük rol oynarlar. Bir kurumun gönüllü sermayesini nasıl değerlendirdiği ve yönettiği hedeflerle ilgili olarak büyük etkiler sunar.

İnsan kaynakları yönetimi

Gönüllü sermaye ile birlikte, bir kurumdaki tüm çalışanların verimli üretime ve ürün kalitesine katkısı göz ardı edilemez. Bununla birlikte her bir çalışanın çalıştığı kurumu temsil etme potansiyeline sahip olduğunu da düşünmekteyiz; bu da insan kaynaklarına verilen önemi daha da artırmaktadır. Dahası sosyal sorumluluğun tüm kurumsal süreçlere adapte edilebileceği bir sistemde insan kaynaklarının nasıl yönetildiği de büyük önem arz ediyor. Alanında tecrübeli danışmanlarımız bu alanda da hizmet sunmaktadır.

Kurumsal eylem planları için stratejilerin uygulanması

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile ilintili perspektiflerin ve aktivitelerin geliştirildiği bir iş stratejisi tanımlamak ve uygulamak ve bu stratejiyi çoklu yıllık planlar içerisinde yaşatmak kurumlara sağladığımız bir diğer danışmanlık hizmetlerinden. Kurumların misyonları, vizyonları ve ilkeleri ile uyumlu ve dinamik bir stratejinin ve eylem planının kurumun içerideki ve dışarıdaki kabul edilirliğine ve kurumsal algıya olumlu katkılar sağladığını düşünüyoruz.