Ana Sayfa

SUT Danışmanlık üçüncü sektör kurumlarının sosyal dönüşümü, sosyal etkiyi ve sosyal sürdürülebilirliği hedefleyen projeleri için, bu alanda tecrübeli personeliyle çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri ve teknik destekler vermektedir. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz ve çalışma şeklimizle organizasyonların sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak ve müşterilerimizle yakın bir işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Hizmetlerimizi sağlarken her zaman hem yerel hem uluslararası düzeyde toplumun gelişimine katkı sağlamayı nihai amaç olarak görüyoruz.

 

 

Sağladığımız danışmanlık hizmetlerinin kapsamını aşağıda belirttiğimiz alanlar oluşturmaktadır.

Proje planlaması, tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesi

Kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve etkinlikler

İdari ve finansal işlemler

Tedarik yönetimi ve lojistik destek

Psikososyal danışmanlık

Ekip kurma, takım ruhu oluşturma çalışmaları

Şeffaf ve izlenebilir raporlama süreçlerini yürütme

İnsan kaynakları hizmetleri

Kuruluşların çalışma alanlarına yönelik araştırmalar

Kurumsal iletişim danışmanlığı